Inspraak op visie bedrijventerreinen?

Op 25 november jl. is er door ondernemers en vastgoedeigenaren veel input geleverd die gebruikt wordt voor het opstellen van de nieuwe bedrijventerreinenvisie in Best. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst

We hebben nog meer informatie van u nodig over o.a. uw pand c.q. kavel. Via de bijgaande link www.vraagmonitor.nl  kunt u de vragenlijst tot 31 december a.s. invullen.

Alvast dank voor uw medewerking