Informatieavond vervanging bovengrondse 150kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best

Vervanging bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding en aanleg ondergrondse 150 kV-verbinding naar Eindhoven.

TenneT is als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet. Zo zorgt TenneT ervoor dat iedereen in Nederland 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikt over elektriciteit. Ook in Noord-Brabant wordt gewerkt aan het versterken en uitbreiden van het hoogspanningsnet. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er minimaal groot onderhoud aan de masten nodig. Om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen onderzoekt TenneT of het haalbaar is de bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Tilburg-Noord en Best te vervangen door een ondergrondse verbinding met een grotere transportcapaciteit. Hiervoor is het ook nodig dat er Vervanging bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding en aanleg ondergrondse 150 kV-verbinding naar Eindhoven. Tussen Best en Eindhoven Noord een nieuwe ondergrondse verbinding gemaakt wordt. Hiervoor zijn door TenneT in samenwerking met de gemeenten alternatieven ontwikkeld. Om u hier nader over te informeren organiseert TenneT twee informatiebijeenkomsten:
op 10 oktober in Van der Valkhotel Tilburg (Dokter Bloemenlaan 8) en op 11 oktober In zalencentrum ‘t Zand Oirschot (Bestseweg 52). U ben van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. De avond heeft een inloopkarakter. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie in diverse stands en zijn er om uw vragen te beantwoorden.

meer informatie op www.tennet.eu